DÂNG LÊN CHA
Thanh Thanh

ĐK. Dâng lên Cha đây hiến lễ đời con, xin nên một cùng bánh trắng rượu ngon. Dâng lên Cha tình yêu bao ước vọng. Xin Cha thương chấp nhận lễ con dâng.

1/ Bao khó nhọc vất vả con bước qua, dâng lên Cha, xin dâng, dâng lên Ngài. Bao an vui êm đềm trong cuộc đời, dâng lên Cha, xin dâng, dâng lên Ngài.

2/ Bao yếu hèn, vấp phạm trong tháng năm, con ăn năn, ăn năn bao lỗi lầm. Xin Cha thương thanh tẩy nên tinh ròng, cho con nên xứng đáng với lễ dâng.