BÀI CA YÊU MẾN
Thanh Thanh

ĐK. Khi chiều rơi đỉnh núi nghe tiếng chuông vang vang, bao trái tim rộn ràng chung lời ca hát vang. Đây bài ca yêu mến như lễ dâng mọn hèn xin tiến dâng lên Mẹ, lạy Mẹ xin lắng nghe.

1/ Câu ca con dâng Mẹ là nước Việt yêu mến, con dân khắp ba miền xin Mẹ thương trông đến. Đây bài ca yêu mến như lễ dâng mọn hèn xin tiến dâng lên Mẹ, lạy Mẹ xin lắng nghe.

2/ Câu ca con dâng Mẹ là gia đình nhỏ bé mong sao sống ấm êm trong tình Mẹ vô biên. Đây bài ca yêu mến như lễ dâng mọn hèn xin tiến dâng lên Mẹ, lạy Mẹ xin lắng nghe.

3/ Câu ca con dâng Mẹ là dẫu đời nguy khốn, tin yêu vẫn vuông tròn xin Mẹ luôn bên con. Đây bài ca yêu mến như lễ dâng mọn hèn xin tiến dâng lên Mẹ, lạy Mẹ xin lắng nghe.