MỪNG SONG THÂN ĐỨC MARIA
Lm. Giang Tâm

ĐK. Mừng vui lên hỡi song thân Đức Maria, hãy reo lên lạy Thánh An-na. (Mừng lạy Thánh Gioa-kim. Vì từ Ái Nữ của các Ngài Ngôi Lời nhập thể đã sinh ra.

1/ Diễm phúc thay Thánh Gioa-kim và Thánh An-na, trở thành mẹ cha Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế. Từ cội rễ tốt lành ấy trổ sinh chồi non ngào ngạt hương hoa, kết thành quả phúc cứu độ nguồn sống cả trần gian.

2/ Cúi xin ban muôn ơn lành dìu dắt chúng con, tràn đầy tình Chúa gia đình thêm muôn ơn. Hương nhân đức lan tỏa với phúc ân trời cao, dù đời gian lao, mong được hợp nhau vui mừng hạnh phúc nơi Thiên Quốc.