MẦU NHIỆM ƠN GỌI
Lm. Lâm Sơn Hải

1/ Con tự hỏi rằng tại vì sao mà Chúa gọi con. Con tự hỏi rằng tại vì sao mà Chúa chọn con. Chọn con làm linh mục cho Chúa, chọn con truyền rao lời chân lý. Chúa đã chọn con đến với muôn người

ĐK. Chúa đã chọn con, Chúa đã chọn con không phải vì Ngài cần đến con, nhưng chỉ vì Ngài đã thương con, Ngài đã thương con nên Ngài đã chọn con.

2/ Thân phận con người là gì đâu mà Chúa dủ thương. Thân phận con người làm được chi mà Chúa đợi mong. Đời con là con người yếu đuối, đời con thật muôn vàn bất xứng có đáng chi để đem Tin Mừng.

3/ Sống giữa thế trần đường lợi danh thường vẫn bủa vây, sống giữa thế trần phận hèn con đền đáp gì đây. Hồng ân Ngài luôn hằng chan tưới, đời con tình yêu Ngài đổi mới, mãi mãi đời con sống cho riêng Ngài.