HÃY NGUYỆN CẦU
Đinh Thanh Hiền

ĐK: Hãy nguyện cầu người ơi vì Chúa sẽ nhận lời. Hãy cầu cùng danh thánh vì Chúa Đấng từ nhân. Ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa sẽ mở, Chúa mãi luôn đáp lại những lời khẩn cầu Ngài đêm ngày.

1. Nguyện xin Chúa Đấng Thánh mở lượng từ nhân đoàn con cái đã mãi hoài kêu khẩn. Cúi xin Cha thương đáp lời đỡ nâng con trong cuộc đời mãi trung kiên tin tình Chúa vô biên.

2. Từng giây phút sống giữa cuộc đời trần ai hằng mong ngóng đến Chúa trời nhân ái. Cứu thân con khi tủi sầu đỡ nâng con khi dãi dầu Chúa yêu con ơn nghĩa nặng tình sâu.

3. Đời con đó yếu đuối từng ngày Ngài ơi đời muôn lối đã lắm lần bối rối. Cúi xin Cha tha lỗi tội lắng nghe con đang dâng lời suốt một đời sống trọn Lời Ngài thôi.