LỄ VẬT ÂN TÌNH
Lm. Văn Chi

ĐK: Con nay xin đến làm lễ hy sinh làm lễ ân tình, dâng trọn vẹn về Chúa xác hồn với tâm tư. Bao nhiêu mơ ước, những đắng cay, những muộn phiền dệt thành khúc tân ca mà dâng lên Thiên Chúa làm của lễ tôn thờ.

1. Dâng về Thiên Chúa tuổi đời những phôi pha, năm tháng bao nhạt nhoà, tình yêu vẫn thiết tha. Xin Ngài nhận lấy làm chứng từ mến thương đẹp ngời ý thiên đường bát ngát như trầm hương.

2. Dâng về Thiên Chúa tiếng lòng những mênh mông, là tiếng ca tầm thường, dệt bao ý mến thương. Tâm tình dâng hiến nguyện dâng từ sớm mai và cả lúc đêm về hay khi trong chiều sương.