ÁNH MẮT NÀO
Thanh Thanh


1, Ánh mắt nào Ngài đã nhìn con tha thiết mỏi mòn, dẫu đời con buông trôi theo giòng đời chơi vơi! Ánh mắt nào ru con đời đời trong ân tình Ngài, dẫu đời con say đắm trong kiếp sống lỗi lầm!

ĐK. Ánh mắt Ngài hiền từ bao dung đang trông mong, mong con trở về. Ánh mắt Ngài vẫn van nài, còn ngần ngại chi? Hãy trở về, về ở bên Cha, nơi yêu thương bao la hải hà! Hãy chỗi dậy, hãy chỗi dậy để được thứ tha!

2. Ánh mắt nào Ngài dõi tìm con thao thức đêm trường như người cha yêu thương mong chờ người con hoang. Chúa dẫn đường đưa con về nguồn yêu thương dạt dào như người cha yêu dấu chia sớt gánh u sầu!

3. Hãy trở về dù đã bội tín phóng túng bạc tình như người con đi hoang đã trở về quê hương. Chúa vẫn chờ mong con trở về yêu thương tràn trề. Dẫu đời con ra sao tình Chúa vẫn dạt dào!