ĐIỀU RĂN MỚI
Lm. Nguyễn Văn Trinh


ĐK: Điều răn mới Cha trao cho con là yêu thương nhau, là yêu thương nhau và tình yêu thương không quản thân mình để hiến cho nhau.

1. Cha không gọi con là môn đệ nữa nhưng là bạn hiền vì con biết Cha, vì con thấy Cha nguyện chết vì yêu.

2. Cha đã chọn con từ muôn thuở trước để đem Tin Mừng hầu cho thế gian được yêu mến nhau vì Cha đã yêu.