CON TIM THỐNG HỐI
Đức Khải

1. Bao nhiêu năm qua con là một nhánh cây khô, không đâm chồi như bao cội cành, chỉ là một nhánh vô duyên. Bao nhiêu năm qua con là tảng đá băng trôi, vô tâm giữa đời giá lạnh, với người chung quanh đời mình.

ĐK. Xin cho con Chúa ơi! Trái tim hiền hòa, để từ nay con luôn sống biết vị tha. Và lạy Chúa! Xin ban cho con trái tim mặn mà, để con nên men giữa đời, nên muối yêu thương.

2. Con tim hoang vu chai lỳ lạnh giá tôi ơi! Thương cho đời con tim tật nguyền, chỉ là sỏi đá vô tâm. Con tim khô khan vô tình bạc trắng như vôi, con tim xa rời với đời với người con tim mù lòa.