CHUỖI MÂN CÔI
Đức Khải

1. Ngày lại ngày xin dâng lên Mẹ yêu, chuỗi Mân Côi lời kinh thắm nồng nhiệm mầu bao la, tình con thiết tha mến yêu Mẹ nhiều.

ĐK. Ave Maria. Mẹ đầy ơn phúc Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người nữ và Giêsu con Mẹ gồm phúc lạ.

2. Đây tràng hoa Mân Côi xin đẹp tươi, kính dâng lên Mẹ yêu sớm chiều lòng thành con thơ, đoàn con tháng năm kết hoa dâng Mẹ.