BÁC ÁI YÊU THƯƠNG
Đức Khải

1. Bác ái yêu thương sẻ chia cho người, mến yêu này người không cô đơn. Yêu thương người sẻ chia tấm bánh, trao nhau manh áo ấm bao tình người.

ĐK. Đôi tay kìa Chúa đang chờ, đôi tay gầy Chúa nhận khi ta trao, trao cho Người là ta trao chính Chúa ta trao cho nhau mến thương dạt dào.

2. Đến với tha nhân bằng con tim nồng, tấm chân tình mình trao cho nhau. Yêu thương này người vui biết mấy, đôi tay đón lấy ấm bao tình người.