LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Đức Khải

1. Lòng thương xót Chúa vô bến vô bờ. Dù con tội lỗi trăm ngàn lần bất xứng nào nguôi. Chúa chẳng bỏ rơi mà ngày đêm ấp ủ thương hoài. Đợi con ăn năn, Ngài thứ tha, ban phúc ơn lành.

ĐK. Đến với lòng thương xót Chúa được thứ tha tội đời. Đến với lòng thương xót Chúa được Ngài phát ban ơn. Chúa chính là nguồn hạnh phúc là sự sống đời con. Xin cho con được tín thác vào lòng Chúa xót thương.

2. Lòng thương xót Chúa con đến tôn thờ. Từ trên thánh giá, ôi tình Ngài trút hết vì yêu. Khắc khoải thương con mà vì yêu đến tận cuối cùng. Để trái tim thâu lòng xót thương Chúa mãi tuôn trào.