MỘT THOÁNG ĐỜI NGƯỜI
Đức Khải

1/ Một thoáng đời người như hoa dại bên đường, sớm nở chiều tàn trong phút chốc qua mau. Một thoáng đời người như cơn gió thoảng qua, bao nhiêu vinh hoa hôm nay cho ta rồi cũng chia xa.

ĐK. Xin cho đời con Chúa ơi, như loài hoa dại, hương thơm nồng nàn dù đời ngắn ngủi nhưng mãi cho đi. Xin cho đời con mến yêu thật nhiều phục vụ anh em. Như bông hoa cỏ dại tỏa hương mến yêu nồng nàn.

2/ Một thoáng đời người như bóng đổ bên thềm, cứ vùn vụt tàn trong phút chốc qua mau. Một thoáng đời người như là chiếc lá mùa đông, miên man vươn lên bao nhiêu xanh tươi rồi cũng lìa cành.