DIỆU CA
Lm. Nguyễn Văn Trinh

1. Trời mùa đông rét buốt qua rồi. Này lại đây người yêu của tôi. Đông đã hết hoa xuân ngập trời. Mùa về cho tình yêu lên ngôi. Này về nghe khúc hát chim trời. Này lại nghe người yêu của tôi. Xin cất tiếng để nghe dịu dàng. Để tình thương như mật tràn lan.

ĐK: Vì lạy Chúa, Chúa là tình yêu. Vì lạy Chúa, Chúa là tình thương. Gieo trong lòng mọi người nhân thế. Một tình yêu, tình yêu chứa chan. Chúa ơi! Xin chúc phúc lành. Chúa ơi! Xin thương giữ gìn. Hai tâm hồn thề nguyện đổi trao. Đôi mái đầu trọn đời yêu nhau.

2. Vạn dòng sông cuốn chảy trôi mau. Rồi về đây tựu lại biển sâu. Bao sóng gió sẽ yên lặng về. Tựa tình yêu mình trao cho nhau. Tựa cành hoa hé nở trong trời. Mỉm cười thôi ngập giữa nắng khơi. Như suối máu cứ chảy về nguồn. Để tình yêu ấp ủ ngàn hương.