CON LUÔN TIN
Trần Hòa Yên

1. Con luôn tin rằng tình yêu Thiên Chúa toả sáng nơi nơi. Tình yêu Thiên Chúa chiếu vào trời đêm, Tình yêu Thiên Chúa ru con êm đềm. Chúa hỡi sống trong tình Ngài cho con một đời từng ngày an vui.

ĐK: Xin cho con được trung tín dù người đời còn lắm bất trung. Xin cho con được trọn tình để được Ngài ban phúc trường sinh.

2. Con luôn tin rằng lòng Ngài nhân ái cùng hết mọi loài. Ngài đã xuống thế chỉ vì tình yêu và hy sinh chết Can-vê một chiều. Chúa hỡi khấn xin muôn lời cho con một đời trọn tình yêu thương.

3. Ôi cha nhân từ rộng thương tha thứ trần thế mê lầm. Cậy trông nơi Chúa xoá sạch tội nhơ hằng thương nâng đỡ con đây dại khờ. Chính Chúa Đấng con tôn thờ yêu thương vô bờ Ngài ở bên con.