KHÚC CA LÊN ĐỀN 5
Lm. Giang Tâm

ĐK. Lạy Chúa tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. Mảnh hồn con khát khao mỏi mòn, mong tới được khuôn viên đền vàng.

1/ Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con tôn thờ, ngay cánh chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con bên bàn thờ Chúa.

2/ Lòng chứa chan lời hoa mỹ ca ngợi Ngài, miệng lưỡi ngâm tụng mừng Chúa Vua chí ái. Cao cả thay Chúa thật đáng ngợi khen trong đền thánh Chúa.

3/ Lạy Chúa con, là Thiên Chúa con tôn thờ, con mãi kiếm tìm, là ngay từ rạng đông. Linh hồn con đã khao khát chờ mong, như đồng chờ mưa.