KHÚC CA LÊN ĐỀN 3
Lm. Giang Tâm

1/ Nào cùng nhau ta đi lên thánh điện. Nhà của Chúa thánh thiện ôi sáng ngời. Hát vang câu tân ca mừng Chúa trời, Đấng đã làm nên những kì công.

ĐK. Thật vui sướng khi muôn người nói với tôi: Nào cùng nhau ta đi về đền thánh Chúa Trời. Hãy đến đây reo mừng, trước thánh nhan cửu trùng, cùng tung hô theo khúc hát cung đàn.

2/ Tựa đàn nai hằng trông mong suối nguồn, này hồn con mong gần bên Chúa luôn. Tấm thân này khát khao đợi trông hoài, những ước mong bước tới đền vàng.

3/ Một điều thôi lòng tôi xin Chúa hoài, là được ở trong đền thánh Chúa Trời. Để ngắm xem Thánh Điện Ngài huy hoàng, để ngắm xem Nhan Thánh rạng ngời.