THUYỀN ĐỜI CON
Đức Khải


1/ Thuyền đời con lênh đênh giữa chốn mịt mù. Từng ngày phong ba bão tố biển khơi. Thuyền đời con nay xin Mẹ thương đến. Mẹ ơi xin thương dắt dìu thuyền con về bến bình an.

ĐK. Mẹ, Mẹ là Sao Mai soi lối con đi. Mẹ là nguồn an vui, đời con những lúc gian nan. Mẹ là nguồn cậy trông là bến hy vọng. Trong Mẹ hiền ấp yêu, bước theo Mẹ sớm chiều.

2/ Cuộc đời con bao phen sóng gió đêm ngày. Nguyện Mẹ yêu thương, cứu giúp hồn con. Tình Mẹ bao la vỗ về yêu mến. Nhìn lên Sao Mai rạng ngời, đời con tìm thấy bình yên.