TÂM TÌNH CON DÂNG 10
Mai Khanh


1/ Ngài chạm đến trái tim con thì từ phút giây tận trong lắng sâu cháy lên một tình yêu, Chúa biết những vấp ngã nơi con có những lúc chối Chúa quay lưng, con đâu hay biết rằng Chúa vẫn kiên nhẫn chờ từng giây từng phút, phút kết nốt linh thiêng cùng Chúa đánh thức trái tim con ngủ vùi.

Ngài chạm đến trái tim con thì từ phút giây tận trong lắng sâu cháy lên một tình yêu. Ánh sáng Chúa đã mở cho con, thấy những nổi thống khổ đau thương, con đâu hay biết rằng những lúc con chối từ tình yêu của Chúa với những lúc đua chen dục vọng với những thói kêu căng thờ ơ.

ĐK. Con nhìn lên bàn thờ Chúa ngự trong bánh rượu, dâng về Cha chí Thánh: Thần Tính Chúa Xác Thân Cực Linh. Phút giây Thần Thánh thay! Đất và trời kết liên, thật diễm phúc vì hằng có Chúa bên đời. Con nhìn lên bàn thờ Chúa ngự trong bánh rượu, dâng về Cha chí Thánh đường Thánh Giá Chúa bao nhục vinh xin cho lònh trí con tan hòa trong Thánh Tâm, để mãi muôn đời con thuộc về Chúa.

Ngài chạm đến trái tim con thì từ phút giây tận trong lắng sâu cháy lên một tình yêu, đến với Chúa để thấy bao dung, để sám hối tội lỗi bao năm, xin thương con thứ tha những tháng năm trót phạm lòng thương xót Chúa sẽ sống mãi trong ân tình Ngài dấu Thánh Giá trong tim chẳng phai.