TÂM TÌNH CON DÂNG 9
Mai Khanh

1. Ngày nắng lên thắp đầy tràn khắp lên muôn nơi xa gần (hm) vạn vật cỏ cây tốt tươi từ một tình yêu thiết tha mà từ trời cao Cha đã tặng ban. Ngọn nến lung linh màu ngọn nến thắp trong tim mỗi người (hm) về một hồng ân chứa chan quà tặng lòng Cha xót thương nhiệm màu cao siêu "Hy Lễ" trên bàn thờ

ĐK: Cho con được xin dâng lòng cảm mến Cha Từ Nhân dâng lễ vật hy sinh này bánh trắng trong sạch tinh cùng rượu nồng thơm tho của lễ hiến dâng tinh tuyền khi xưa Chúa đã lập vì yêu cho muôn người cứu rỗi. Cho con được xin dâng tình mến Chúa không hề phai dẫu tháng ngày long đong cuộc sống bấp bênh nỗi trôi. Lòng dặn lòng trung trinh từng bước bước theo con đường Chúa đi để lễ vật con dâng mang sắc màu yêu thương.

2. Hạnh phúc trong tim mình nhận biết ra Chúa ở trong đời (hm) nhìn lại ngày tháng đã qua mù lòa đời bao xót xa từng ngày trôi qua quên mất tình Cha. Ngọn nến lung linh màu ngọn nến thắp trong tim mỗi người (hm) về một tình yêu chứa chan gọi mời đời ta đổi thay để được từ đây cùng Chúa đi vào đời.

ĐK: Xin gieo vào lòng con từng ước mơ không hề nguôi mơ một ngày không xa hạnh phúc đến khắp mọi nơi. Cùng mọi người chung tay đổi mới thế gian hận thù phân ly đến với lòng yêu thương chính Chúa nguồn ân phúc. Cho con được mang theo tình Chúa đến khắp mọi nơi dẫu cuộc đời hôm nay đầy những bất công khổ đau. Để trọn niềm thủy chung được sống mãi trong ân tình Chúa ban xin dâng trọn đời con mãi trong bàn tay Chúa.