DÂNG MẸ NGÀN HOA
Lm. Huy Hoàng


ĐK: Dâng Mẹ ngàn hoa tươi xanh màu hy vọng của đời con đang sống nhìn về bến tương lai. Dâng Mẹ ngàn hoa khi chiều dâng mây tím nhớ xưa đồi Can-vê Mẹ đồng công cứu đời.

1. Dâng Mẹ ngàn hoa tươi góp từ muôn phương trời của người người dương thế, vui buồn lẫn đau thương. Dâng Mẹ ngàn hoa tươi là lòng tin phó thác, trông cậy mãi khôn ngơi, tình mến yêu vô bờ.

2. Dâng Mẹ ngàn hoa tươi khi đời sống nhuộm buồn lệ sầu rơi hoen mắt, xin được mãi trung kiên. Dâng Mẹ ngàn hoa tươi ngày mừng vui chất ngất, vang vọng tiếng hoan ca, nguyện ước luôn vững bền.