THIỆN HẢO VIỆC KHEN NGỢI CHÚA (Tv. 91)
Đinh Công Huỳnh


1. Thiện hảo thay ôi việc khen ngợi Chúa, hát ca danh Ngài là Đấng Tối Cao. Truyền rao tình thương của Ngài vào buổi sớm, lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm.

ĐK. Lạy Chúa! Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa.

2. Người hiền đức như nụ hoa nở tươi, sớm hôm vươn mình tỏa ngát hương thơm. Được vun trồng trong đền thờ của Thiên Chúa, nở hoa bốn mùa ở trước thiên nhan.

3. Dù tuổi cao nhưng họ luôn trổ sinh, tốt tươi xanh rờn nhựa sống dâng cao. Họ loan truyền Chúa độ lượng và công chính, Ngài như Đá Tảng đầy đức công minh.