CÙNG MẸ TẠ LỄ
Đinh Công Huỳnh

1/ Cùng Mẹ con tạ lễ vì ơn phúc Chúa ban triền miên. Cùng Mẹ con tạ ơn những ân huệ nào lấy chi đền. Nguyện Mẹ dâng về Chúa những tâm tình yêu mến chân thành. Vì dòng suối hồng ân hằng gội tưới mát cuộc đời con.

ĐK. Ave Maria! Xin Mẹ cùng con tạ lễ. Dâng câu ca cảm tạ những ân huệ mà Ngài đã khứng ban.

2/ Vì tình yêu của Chúa rộng bát ngát vút cao tầng mây. Quyền lực Chúa ngự trên khắp cõi trời xanh biếc muôn loài. Ngàn đời cảm tạ Chúa đã giữ gìn thân xác linh hồn. Ngài phù giúp chở che và dìu đến suối nguồn bình an.