TÌNH KHÚC TẠ ƠN
Mừng ngân khánh, kim khánh hôn phối

Sr. Tường Vy, OP

1. Hai mươi lăm năm cùng nhau kết duyên tơ hồng, dìu nhau bước đi trên đường, trọn niềm tin yêu một Chúa. Hai mươi lăm năm cùng nhau bước trong cuộc đời, cùng chung vất vả sớm chiều, cùng trao những lời mến yêu.

ĐK. Tạ ơn Thiên Chúa đã thương dẫn đưa cuộc tình hai mươi lăm năm qua ngàn khó nguy. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban phúc ân dạt dào, cho gia đình con tháng năm an hoà.

2. Hai mươi lăm năm thuỷ chung sắt son mối tình, cùng nhau đắp xây gia đình, sẻ chia âu lo cuộc sống. Hai mươi lăm năm cùng chung sớt chia vui buồn, vượt qua bão giông đêm trường, gìn giữ gia đình ấm êm.

3. Hai mươi lăm năm thời gian nước trôi qua cầu, tình yêu vẫn như ban đầu ngọt ngào trong ân tình Chúa. Hai mươi lăm năm hồng ân Chúa ban dư đầy, tình thương đỡ nâng đêm ngày, từng bước tay Ngài dẫn đưa.

* Có thể thay "hai mươi lăm năm" thành "năm mươi năm qua".