NGUYỆN KHÚC
Lm. Trần Tuấn

1/ Lạy Chúa đừng để con quá giàu, và lạy Chúa đừng để con quá nghèo. Vì nghèo quá làm con nghi nan, và giàu quá làm con xa hoa. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa không cần đáp đền

ĐK. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, cuộc đời con đây có gì cũng là của Chúa đấy thôi. Thì lạy Chúa cuộc đời con đây, trọn đời con đây hiến dâng cho Ngài mãi mãi không bao giờ đổi thay.

2/ Lạy Chúa đừng để con quá tài, và lạy Chúa đừng để con yếu hèn. Vì hèn yếu làm con bi quan và tài cán làm con kiêu căng. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa không cần đáp đền

3/ Lạy Chúa đừng để con quá buồn, và lạy Chúa đừng để con đắm chìm. Vì chìm đắm làm con đi hoang và buồn chán làm con vong ân. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa không cần đáp đền