BƯỚC NGÀN HOA
Trần Đại Phước


1. Bạn tình ơi! Tiến bước lên giữa mùa xuân ngời. Mùa hồng tươi, tình lên khơi, dâng thiết tha muôn làn hương mới.

ĐK. Cùng vang tiếng chúc tụng Vua Trời, nguồn phúc ân thắm tô cõi đời. Lời hoan ca là ngàn hoa dâng Chúa cao vời. Nào ta đến hát mừng duyên người, hoà khúc ca ân tình tuyệt vời. Lời chung vui, vang khắp nơi cho đẹp tình đôi!

2. Bạn tình ơi! Sánh bước lên đến bàn thánh Người. Tràn niềm vui, đường hoa tươi đang đón mời bước người đi tới.

PDF
MP3