ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIÊSU CHO THIÊN CHÚA
Cao Huy Hoàng

ĐK. Mẹ đem Con vào đền thánh, theo đúng như luật Mai Sen, dâng cho Chúa con trai đầu lòng, cùng với đôi bồ câu non.

1. Xin cùng Mẹ tiến lên đền thánh, dâng Chúa đây xác hồn chúng con. Xin một lòng mến yêu Chúa luôn, vui sống theo giới luật yêu thương.

2. Xin cùng Mẹ tiến dâng lên Chúa đây nến hoa thắm tình mến yêu. Xin cùng Mẹ mến yêu Chúa nhiều, vui sống trong ân tình cao siêu.

3. Xin cùng Mẹ tiến dâng lên Chúa đây nến hoa ngát nồng thắm xinh. Xin cùng Mẹ kính dâng mối tình, yêu Chúa luôn yêu người trung trinh.

PDF