GIAI KHÚC DÂNG TIẾN 4
Lm. Giang Tâm


ĐK. Đây tâm tình lòng con thảo kính xin tiến dâng Cha với cả tình yêu. Này bánh thơm đây ly rượu nồng nguyện Cha đoái thương đến trái tim hồng rộng ban thánh ân bao la thỏa lòng con ước mong

1/ Một tấm bánh trắng chúng con hiệp dâng, nguyện nên sức thiêng dưỡng nuôi trần gian. Một ly rượu nho thắm hương thơm ngát, sự sống muôn đời chính Cha ban tặng.

2/ Rộn vang giai khúc tán dương ngợi ca, kì công khắp nơi chính Cha làm ra, Ngài gieo khúc hát trong lòng con mãi, nguyện suốt cuộc đời hát khen Danh Ngài.

3/ Đoàn con dâng tiến khúc ca tạ ơn, tình yêu của Cha tháng năm tràn lan. Ngài thương dẫn dắt che chở nâng đỡ, từng bước con đi phúc ân vô bờ.