TRIỆU TRÁI TIM
Nhật Minh


ĐK: Triệu trái tim triệu tấm lòng hướng về Núi Cúi thắm tình. Triệu trái tim và triệu tấm lòng dâng Mẹ với trót tâm tình. Từng lời kinh khấn cầu hy sinh ngàn lời ca chúc tụng tôn vinh tạ ơn Mẹ tạ ơn Mẹ đã ban xuống mọi ơn lành.

1. Maria là Nữ Vương Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là gương nhân đức sáng ngời đoàn con vâng theo Mẹ suốt đời. Nhưng hôm nay bao con người đang bị bách hại khi nhân phẩm đang bị chà đạp nguyện Mẹ thương cứu giúp Mẹ ơi.

2. Maria là Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo nhiệt thành đi loan báo Tin Mừng dù thương đau gian khổ giữa đời. Nhưng hôm nay bao con người sao còn hững hờ mãi đắm mê sống trong tội tình nguyện Mẹ thương dẫn lối Mẹ ơi.