BỐN MƯƠI NGÀY CHAY
Mai Lợi

1. Trong tâm tư trầm lắng, đến với Chúa trong mùa chay này. Nguyện xin Chúa giúp con, đưa con về đường ngay nẻo chính. Về bên Chúa vẫn luôn chờ mong, về bên Chúa suối nguồn hồng ân, cho con ngày tháng an bình, nơi Chúa chứa chan tình thương.

ĐK. Bốn mươi ngày chay này, Chúa ơi giúp con đổi thay. Biết quay về với Ngài trong cõi lòng sám hối ăn năn. Với con người xác phàm, biết bao yếu đuối Ngài ơi! Quyết tháng năm mỗi ngày luôn hướng về tình Chúa từ đây.

2. Bao lo toan ngày tháng với kiếp sống nơi trần gian này. Hồn con mãi băn khoăn trong đêm trường hằng luôn thao thức, vì năm tháng cách xa tình Cha, lòng mê đắm thế trần phù hoa, quên ân tình Chúa trong đời, xin Chúa thứ tha Ngài ơi!

3.
Xin cho con tìm đến, đến với Chúa giao hoà với Ngài, để được sống an vui, trong tâm hồn hằng luôn có Chúa. Nguyện xin Chúa đỡ nâng ngày đêm, dìu con bước giữa dòng đời trôi. Tin yêu tình Chúa nhân từ, luôn mãi thứ tha mà thôi.