NGƯỜI ĐƯA TÔI ĐI (Tv. 22)
Lm. Mi Trầm


ĐK. Người đưa tôi đi, đi tới đồng cỏ xanh tươi. Này dòng suối mát Chúa dẫn tôi về nghỉ ngơi. Tim tôi reo vui vì Chúa dìu tôi đi trên đường chính nẻo ngay vui thay chúc khen Danh Người.

1. Qua thung lũng tối Chúa dìu con bước tới. Có Chúa cùng đi, tôi không lo ngại gì. Cây trượng sẵn đó Người giữ tôi an lòng. Đời luôn có Chúa, Người bổ sức hồn tôi.

2. Bàn tiệc còn đó Chúa dọn sẵn mâm cỗ. Trước mắt thù nhân Chúa đã xuống ơn lành. Trên đầu Người xức dầu này dầu thơm tuôn trào. Rượu nồng hương ngát, Người đã rót đầy ly.

3. Này tình yêu Chúa vẫn đẹp như bao thuở. Tháng tới ngày qua mãi mãi vẫn đậm đà. Đây Đền Thánh Chúa ngày ngày tôi phụng thờ. Hồn tôi tươi mới, đời đượm thắm niềm vui.