DÂNG LỄ PHỤC SINH 3
Nguyễn Chánh1. Hòa cùng niềm vui chiến thắng Chúa đã sống lại. Hiệp dâng lên Chúa của lễ bánh thơm rượu lành. Vì Chúa đã chết đi và sống lại cho chúng ta. Mở ra vinh quang Nước Trời cho muôn thế hệ, ngày Chúa đã làm ra.

ĐK. Dâng lên tin yêu sống lại cùng Chúa. Dâng lên hôm nay đổi thay cuộc sống. Dâng lên câu ca Phục Sinh chính mình. Hòa bình đến trong tâm hồn khắp nơi thái bình.

Vì yêu thương thế gian, Chúa đã chịu chết khổ đau. Và để minh chứng cho quyền năng của Người, Chúa từ cõi chết đã Phục Sinh.

2. Nào cùng hoan ca Chúa đã chiến thắng tử thần. Mầu nhiệm vượt qua cứu thoát tất cả nhân loại. Tình yêu thôi thúc con mau kết hiệp để trổi dậy. Kính dâng câu kinh cảm tạ tung hô khắp nơi, ngày Chúa đã Phục Sinh.

3. Lòng người hân hoan hát khúc Al-le-lu-ia. Tình yêu cứu thế chiến thắng Al-le-lu-ia. Trần gian hãy trổi dậy trong tối tăm bao khổ đau. Bước theo Giê-su Chúa ta vinh quang sống lại. Hạnh phúc muôn đời sau.