DÂNG LỄ PHỤC SINH 2
Nguyễn Chánh

1. Cùng dâng lên Chúa, niềm vui lễ Chiên Vượt Qua. Rượu nho thơm ngát bánh thiêng của lễ tình yêu. Xin tung hô Chúa sống lại ngàn dân nhờ ơn cứu độ, vì hôm nay Vua chúng ta vinh quang hiển trị Al-le-lu-ia.

ĐK. Chúa đã Phục Sinh. Chứng minh tình yêu, đến cho trần gian. Dâng lên câu cảm tạ, vì hôm nay ơn cứu độ, làm cho muôn dân tái sinh nào ta chúc khen. Tung hô Chúa đã sống lại.

2. Ngàn dân tung hô, bài ca Al-le-lu-ia. Thành tâm dâng Chúa đức tin ánh sáng Phục Sinh. Vinh quang đã đến khắp trời, mừng Con Thiên Chúa khải hoàn. Niềm tin Giê-su sống lại thiên thu vững bền Al-le-lu-ia.

3. Đoàn con xin Chúa, hãy ban phúc cho trần gian. Để cho muôn dân trổi dậy với ơn Phục Sinh. Hôm nay Con Chúa sống lại, toàn dân được hưởng phúc lành. Cùng nhau tung hô hát khen Giê-su Chúa Con Al-le-lu-ia.