Lầm Lỗi
Sáng Tác: Loan Pham

Chỉ có một Thiên Chúa tình yêu của con.
Chỉ có một ánh dương soi sáng đêm trường.
Lầm lỗi đời con đã trót phạm Chúa ơi!
Giờ đây lòng thống hối với bao tội lỗi.

Chỉ có một Thiên Chúa tình yêu của con.
Chỉ có một ánh dương soi sáng đêm trường.
Lầm lỗi đời con đã trót phạm Chúa ơi!
Giờ đây lòng thống hối với bao tội đời.

ĐK:
Ngày đó bình minh khuất trong con.
Lầm lỗi đời con sống lao đao.
Ngài đến tìm theo dấu hư hao.
Dọi chiếu ánh sáng soi đời con.

Chỉ có tình yêu Chúa làm con đổi thay.
Chỉ có một trái tim yêu mến chờ đợi.
Lầm lỗi xin thống hối quay về Chúa ơi!
Ngợi khen tình yêu Chúa đến muôn muôn đời.