CA VANG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Đinh Công Huỳnh


1. Con xin ngợi ca, tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa. Ôi Chúa Giêsu, lòng con tín thác nơi Ngài! Tôn vinh chẳng ngơi ân tình Ngài rất nhiệm mầu. Lòng Thương Xót Chúa trải dài qua muôn đời sau.

ĐK. Ôi! Máu và Nước đã tuôn trào ra từ trái tim Chúa Giêsu. Ôi! Tình yêu Ngài luôn thẳm sâu, con luôn tin cậy vào Chúa.

2. Đây muôn tội con thắm đỏ tựa như giọt máu. Chúa đã yêu thương rửa nên trắng xoá vô ngần. Nay con nhận ra nơi Ngài là suối yêu thương. Ngài luôn thương xót, cứu đời con qua trầm luân.

3. Bao la tình yêu chảy từ Lòng Thương Xót Chúa, cho đến thiên thu, Lòng Thương Xót Chúa vô bờ. Ai đang khổ đau gánh nặng chồng chất trên vai, hãy mau chạy đến với lòng yêu thương từ nhân.

4. Ca vang lòng nhân của Ngài: đại dương thương xót. Xin chiếu ánh quang Lòng Thương Xót Chúa cho đời. Cho con từ đây kết hiệp mật thiết với Ngài. Lòng luôn quy hướng tới nguồn yêu thương thẳm sâu.

PDF
MP3