ĐẾN VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT
TỪ AN

ĐK: Hãy đến đây ta hãy đến đây, kính Lòng Thương Xót Chúa. Vì tình Chúa bao la trên chúng ta luôn tha thứ chan hòa đỡ nâng trên đường xa. Hãy đến đây ta hãy đến đây, kính Lòng Thương Xót Chúa vì tình Chúa yêu thương không bến bờ cho ai biết kính thờ biết trông chờ muôn hồng ân.

1. Hỡi những ai tâm hồn lạc trong mù tối. Hỡi những ai khó nhọc nặng gánh hai vai. Hãy đến đây khấn nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tín thác nơi Ngài.

2. Hỡi những ai tâm hồn sầu cằn cỗi. Hỡi những ai bước đường còn lắm chông gai. Hãy đến đây khấn nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tín thác nơi Ngài.