Lời Nhắn Nhủ
Nhạc: Loan Pham
Trích Thơ: Bùi Văn Nguyện

1. Nhớ lời nhắn nhủ ghi sâu,
để cho con cháu nhớ mà sẻ chia.
Sinh ra ta ở trên đời,
Anh em ruột thịt là nơi tuyệt vời.
Chân tay chớ có lìa xa,
Phải cho ấm áp hiếu hòa yêu thương.
Ngọt bù san sẻ cho đều,
Đôi lời nhắn nhủ nhớ hoài trong tim.

ĐK: Cha mẹ chỉ muốn cầu mong,
các con các cháu một lòng yêu thương.
Trên kính dưới ta phải nhường,
đôi lời tâm huyết cõi lòng ghi sâu.
Các con các cháu bảo nhau,
thực thi công đức sống đạo đẹp đời.
Công cha nghĩa mẹ cao vời,
đền ơn dưỡng dục công ơn sinh thành.2. Nhớ lời nhắn nhủ yêu thương,
để cho con cháu nhớ về ngày sau.
Yêu thương trao tặng muôn người,
trao nhau nụ cười tình thân thật gần.
Chăm lo vén đắp tình thân,
gần xa con cháu mến hòa trao nhau.
Một ngày xa rời nơi này,
Ân tình nhắc lại nhớ hoài trong tim.

ĐK: Cha mẹ chỉ muốn cầu mong,
các con các cháu một lòng yêu thương.
Trên kính dưới ta phải nhường,
đôi lời tâm huyết cõi lòng ghi sâu.
Các con các cháu bảo nhau,
thực thi công đức sống đạo đẹp đời.
Công cha nghĩa mẹ cao vời,
đền ơn dưỡng dục công ơn sinh thành.
đền ơn dưỡng dục công ơn sinh thành.