Một Lòng Tận Hiến
Sáng Tác: Loan Pham


1. Con quỳ đây cảm tạ ơn Chúa.
Muôn ngàn đời chan chứa tình thương.
Dù gian truân ngàn nỗi lo buồn.
Đời hiến dâng một long son sắt.

2. Con quỳ đây lặng nhìn Thánh giá.
Chiêm niệm tình Chúa đã chở che.
Gọi tên con ở giữa muôn người.
Thành muối men đem ướp mặn đời.

ĐK: Tấm thân con xác hồn yếu đuối.
Muôn ngàn đời bất xứng Chúa ơi.
Nhưng vì yêu Chúa không phiền trách.
Lại cùng con bàn Thánh bước lên.
Lại cùng con bàn Thánh bước lên.
Lại cùng con bàn Thánh bước lên…