Ra Khơi
Sáng Tác: Loan Pham


Gió gió căng buồm gió căng buồm lướt đi mạnh mẽ.
Tiếng mgọi tiếng mời gọi lướt sóng ra khơi.
Mở vòng tay yêu thương bác ái,
đến cùng ai mong đợi Chúa thương.
Dẫu dẫu đường đi dẫu đường đi trăm ngàn thử thách.
Đoàn con xin theo Chúa một lòng,
cùng với Ngài buông chài thả lưới.
Hãy hãy trọn tin hãy trọn tin vào Cha chí ái.
Mang yêu thương gìn giữ chở che,
và thứ tha bao nhiêu tội đời.

ĐK: Thuyền thuyền vẫn tiến,
thuyền vẫn tiến tháng ngày dung mãnh.
Bao bàn tay liên kết một lòng,
Quyết đắp xây mở mang nước Chúa.
Chung niềm tin vượt gió ra khơi.

Tình Ngài liên kết,
tình thân ái bao người hiệp nhất.
Trong tình thương trao hiến từng ngày,
Với quyết tâm cùng anh em bước.
Đem lời Chúa trải khắp muôn nơi.