Tình Anh Em Trong Chúa
Sáng Tác: Loan Pham
Ý Thơ: Cõi Tiên


Từng ngày qua lớn lên trong cuộc sống.
Em học dần những bài học đầu tiên.
Trần gian đâu chỉ mãi một màu hồng.
Nhưng là cạm bẫy lọc lừa gian truân.
Nhớ em nhé một điều em xin nhớ.
Không kẻ thù nào lớn hơn chính mình.
Hãy can đảm tự làm lại đứng lên.
Vì ngày hôm qua không sao bằng hôm nay.

ĐK: Tình anh em sát vai nhau ta cùng tiến bước.
Vận từng ngày xin Chúa thương
Ban muôn phúc cho anh em ta.
Vượt qua thử thách yêu Chúa mến yêu tha nhân.

Tình anh em sát vai nhau trong tình hiệp nhất.
Nguyện một lòng luôn sắt son
Tin cậy mến xin muôn ơn thiêng.
Lạy Cha chí Thánh,
Xin hãy chúc lành tình anh em sang ngời.