Chút Xíu
Sáng Tác: Loan Pham


ĐK: Chút chút chút chút xíu thôi,
Chúa chờ con chút xíu nha.
Chút chút chút chút xíu thôi,
Chúa chờ con sẽ quay về.
Chút chút chút chút xíu thôi,
Chúa chờ con chút xíu nhé.
Chút chút chút chút xíu thôi,
là con sẽ về với Ngài.

1. Biết bao lần gặp chút xíu khó khăn.
Lòng chai đá không quay về ăn năn.
Nếu bên Ngài chỉ một chút xíu thôi.
Đời con đã hạnh phúc và an bình.

2. Biết bao lần chỉ một chút xíu lãng quên.
Rời xa Chúa không dâng lời tạ ơn.
Nếu trong ngày chỉ một chút xíu thôi,
Nhìn lên Chúa tình mến tràn tâm hồn.