MARIA MẪU GƯƠNG HIỆP HÀNH
Hùng Cương & Hồng Bính

ĐK. Maria đoàn con kính chào. Mẹ cao sang Mẹ Nữ Vương Thiên đàng. Khắp muôn phương cùng về đây hát vang, xin noi theo Mẹ mẫu gương hiệp hành.

1/ Suốt cuộc đời Mẹ hiệp thông với Chúa. Mẹ cùng bước Mẹ cùng hiệp hành. Mẹ vâng nghe lời Chúa. Mẹ đã loan rao Tin Mừng đến cho mọi người. Xin Mẹ dạy con biết sống hiệp hành, và bên con như tiệc cưới Cana

2/ Suốt cuộc đời Mẹ thực thi ý Chúa. Mẹ từng sống một đời hiệp hành cùng Giêsu cực thánh. Mẹ đã với Thánh Giuse vun xây gia đình. Xin Mẹ dạy con biết sống hết tình, hằng trung trinh xây hạnh phúc gia đình.

3/ Bước theo Mẹ một niềm tin son sắt, dù cuộc sống còn nhiều muộn phiền Mẹ yêu thương dìu tới bến, nguyện sống bác ái yêu thương anh em một nhà. Xin Mẹ dạy con liên đới chan hòa, cùng chung tay xây Hội Thánh lữ hành.