LỄ VẬT LẦN ĐẦU TIÊN
Lm. Kim Long

1. Lễ vật lần đầu tiên tay con dâng nơi bàn thánh Chúa, với trọn cuộc đời con, bánh thơm ly rượu nồng, khẩn cầu Ngài khứng nhận cho.

ĐK. Mong sao tay con tinh tuyền mãi tựa bánh trắng thơm này. Mong sao tim con luôn nồng thắm như rượu con tiến dâng đây.

2. Lấy gì để mà dâng, dâng lên tri ân cảm mến Chúa phúc lộc Ngài rộng ban. Tấm thân con mọn hèn khẩn cầu Ngài khứng nhận cho.

3. Ước nguyện trọn đời con xin luôn dâng lên làm lễ tế lý tưởng hằng thủy chung. Mến yêu luôn đượm nồng khẩn cầu Ngài khứng nhận cho.