ĐI TRONG THẦN KHÍ
Cung Trầm


ĐK: Cùng đi trong thần khí tìm ý Chúa trên mọi nẻo đường. Cùng đi trong Thánh Thần với lời Chúa là ngọn đèn soi. Dẫu có bóng tối nghi nan, hay cơn giông tố dâng tràn. Luôn chung lòng chung sức truyền rao niềm vui Tin Mừng.

1. Lời Ngài gọi con đi, lòng còn ngại chi. Xin thánh ân tuôn tràn dìu con bước trong bình an. Gieo ơn cứu độ vào tâm hồn nhân thế sống mến thương hiệp thông trọn tin yêu và cậy trông. Tình Ngài dìu con qua ngàn dặm đường xa chia nỗi đau phận người cùng vui với ai cười tươi. Bao dung giữa đời ngợi ca lòng thương xót, nối kết nhân loại trong tình yêu bao người chờ mong.

2. Hành trình cùng Giêsu lòng tràn tình yêu. Nên chứng nhân giữa đời lời chân lý gieo mọi nơi. Luôn theo bước Ngài nguyện ôm trọn thánh giá. Ý Chúa Cha thực thi dệt hy sinh thành lời kinh. Nguyện thầm hằng trung kiên một đời tận hiến. Tay Chúa luôn ân cần đời con chứa chan hồng ân. Tương lai hướng nhìn trào dâng lòng tin mến. Vững bước trong niềm vui và tri ân Ngài mọi nơi.