LỄ DÂNG MỘT ĐỜI
Cung Trầm

1/ Xin dâng lên này bao công sức, tháng năm qua miệt mài vun trồng. Xin dâng lên nỗi niềm hôm sớm, mong ngày mới tới mùa bội thu.

ĐK. Dâng con tim nồng nàn yêu thương, ngày lại ngày vui bước tông đồ. Đuốc Tin Mừng soi lối tương lai, lòng hăng say một đời nhân chứng. Bao hy sinh cùng niềm tín thác, dù đường dài gian khó không ngại. Chúa thương nhận lễ dâng này, tràn ơn thiêng đỡ nâng đêm ngày.

2/ Xin dâng lên ngày mai đang tới, với tin yêu nhiệt tình đong đầy. Xin dâng lên vui buồn chia sớt, chung nhịp bước hướng về trời cao.

3/ Xin dâng lên thành tâm mong ước, bước bên nhau người người nên một. Xin dâng lên chân tình liên đới, cho đẹp mãi mối dây hiệp thông.

4/ Xin dâng lên niềm tin thơ bé, những tâm tư kỳ vọng trong đời. Xin dâng lên bao lần va vấp, nhưng tình Chúa vẫn dang rộng tay.