TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA (Tv. 88)
Thiên Phúc

ĐK. (Tình thương của Chúa) Cho đến muôn đời và đến muôn đời ca vang tình thương của Chúa (qua muôn ngàn thế hệ) Qua muôn ngàn thế hệ miệng con sẽ mãi loan truyền. (ngàn kỳ công) Những kỳ công lừng lẫy của Chúa mãi vững bền cho đến muôn đời.

1/ ta đã chọn ngươi làm ngai báu vững bền mãi. Ta đã đoan thề rằng: Đavít là nghĩa bộc Ta. Này là dòng dõi Ta thiết lập từ muôn thuở. Qua muôn thế hệ Ta xây dựng ngai vàng ngươi.

2/ Chư thánh ngợi ca lòng Chúa tín trung vạn thuở. Kỳ công của Ngài được truyền rao trên chốn thiên đình. Ở tầng trời xanh ai quang minh bằng Thiên Chúa. Cao sang Chúa Trời, ai sánh được hỡi thần thánh.

3/ Vinh phúc dành cho ai biết tán dương Thượng Đế. Vinh phúc cho người nào tung hô Thiên Chúa uy quyền. Vì nhờ nhan thánh, tôi đi khắp cùng cõi đất. Công minh chính trực, đức thánh thiện thuộc về Chúa.

4/ Cho đến ngàn năm, Thiên Chúa vẫn luôn thành tín. Yêu mến con người và vẹn nghĩa son sắt thủy chung. Thì này Ngài ơi yêu thương xin đừng ruồng rẫy. Muôn dân tin rằng: Đấng cứu độ vẫn là Chúa.