TÌM KIẾM NƯỚC TRỜI
Đinh Thanh Hiền

1. Nước Trời đang ở nơi đâu, Nước Trời đang ở nơi đâu, con đang là đang kiếm tìm, kiếm tìm Nước Trời bấy lâu. Con kiếm tìm ở khắp nhân gian trong vinh quang cùng muôn bạc vàng. Con kiếm tìm ở nơi cao sang nhưng nào đâu thấy cõi thiên đàng.

ĐK: Ôi Nước Trời thật gần bên con là canh tân thân xác linh hồn. Ôi Nước Trời thật gần bên con là suốt đời ca tụng Ngài luôn.

2. Nước Trời đang ở nơi đâu, Nước Trời đang ở nơi đâu, con đang là đang kiếm tìm, kiếm tìm Nước Trời bấy lâu. Con kiếm tìm trong những đam mê, bao an vui trần gian hẹn thề, bao lâu đài vàng son cao sang nhưng nào đâu thấy cõi thiên đàng.

3. Nước Trời đang ở nơi đâu, Nước Trời đang ở nơi đâu, con đang là đang kiếm tìm, kiếm tìm Nước Trời bấy lâu. Con kiếm tìm trong những bon chen, trong ganh đua cùng muôn bạc tiền, bao ưu phiền cùng muôn truân chuyên nhưng nào đâu thấy cõi thiên đàng.

4. Nước Trời đang ở nơi đâu, Nước Trời đang ở nơi đâu, con đang là đang kiếm tìm, kiếm tìm Nước Trời bấy lâu. Con kiếm tìm trong những kiêu căng, trong bao la tài năng phàm trần nhưng bao lần đời con tan hoang. Ôi tìm đâu thấy cõi thiên đàng.