DÂNG CHA CỦA LỄ ĐẦU TIÊN
Ngọc Linh


ĐK: Huyền nhiệm hạnh phúc ngày con mở bàn tay dâng Cha của lễ đầu tiên. Đây bánh rượu tinh tuyền như tình con đan tâm. Xin dâng tiến lên cho đẹp mãi tháng năm. Huyền diệu hạnh phúc ngày con mở bàn tay dâng Cha của lễ đầu tiên.

1. Xin cho tình yêu con như những hạt lúa làm nên tấm bánh thơm nồng. Xin cho tình yêu con như chùm nho chín làm thành rượu mới lừng hương. Để con lên đường, để con lên đường cho thửa đất thành ruộng mạ non cho muôn người nhận biết Chúa tình thương.

2. Xin cho tình yêu con như nến hồng xinh mòn hao trong Chúa muôn đời. Xin cho tình yêu con như trầm hương ngát đẹp ngời tận hiến từ đây. Để con mỗi ngày, để con mỗi ngày nên một trong tình yêu Chúa trên con đường nhận thánh giá, vòng gai.

3. Xin dâng Ngài tương lai là những cảm thông sẻ chia đau khổ con người. Xin dâng Ngài tương lai tâm hồn nhân ái nụ cười hạnh phúc mọi nơi. Tình yêu lên đường, tình yêu lên đường trong ngày lãnh nhận hồng ân xin đoan nguyền tình con mãi nồng hương.