XIN DÂNG LÊN
Minh Tâm

1/ Xin dâng lên Chúa nhân lành này rượu nho và bánh trắng tinh. Mong sao Chúa sẽ thương nhận và ban xuống lương thực thiêng liêng.

ĐK: Xin dâng lên toà Chúa uy quyền, xin dâng lên rượu bánh tinh tuyền đoàn con tha thiết hiệp dâng. Xin dâng lên lòng mến khôn lường, xin dâng lên trọn cả xác hồn để tôn vinh Chúa tình thương.

2/ Xin dâng lên của lễ này từ bàn tay lao tác con người. Xin dâng với cả tâm tình từng nhịp sống vui buồn hôm nay.

3/ Xin dâng lên của lễ này tựa trầm hương bay trước Thiên Nhan. Xin cho hết thảy mọi người phụng sự Chúa trong niềm hân hoan.