LẠY MẸ YÊU DẤU
Vị Thiên

1/ Trinh nguyên Mẹ là trăng soi đêm rằm. Thơm hương Mẹ là bông hoa ngát xinh. Diễm phúc Chúa hằng xuống ơn cao vời thay, Mẹ hiển vinh đoái trông xem người thế.

ĐK. Lạy Mẹ yêu dấu! Đoàn con tha thiết nguyện cầu. Mẹ dìu bước đi lướt cơn ba đào qua bao nguy biến. Lạy Mẹ yêu dấu! Đoàn con xin quyết theo Mẹ về bên Thiên Chúa, chung hưởng an vui trong cõi thiên thu mãi thôi.

2/ Thế giới đang chờ mong ơn an bình. Thế giới đâu hoài mong cơn chiến chinh. Cõi sống thiên đường ấy nay xa từ đây. Mẹ có hay, chúng nhân đang lầm than?

3/ Tiếng hát ngân lời kinh dâng lên Mẹ. Khắp chốn vang lời ca khen chúc vinh. Thắm thiết bên Mẹ miên man câu cậy trông. Lòng khát khao náu thân Mẹ từ bi.